BİK Genel Kurulu sona erdi

Basın İlan Kurumu’nun (BİK) 28 inci Dönem Genel Kurul 5 inci toplantısı sona erdi.İSTANBUL (bik.gov.tr) – 26.02.2016 – Kurumun İstanbul Cevizlibağ’daki Genel Müdürlüğünde 24 Şubat 2016 Çarşamba günü saat 11.00’de başlayan Basın İlan Kurumu 28. Dönem Genel Kurulu 5. Toplantısı, 26 Şubat 2016 Cuma günü yapılan kapanış oturumuyla sona ermiştir.

Eklenme: 2 Mart 2016 - 08:40 / Son Güncelleme: 26 Ekim 2016 - 9:36 / Editör: BIK

Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Basri BAĞCI’nın Divan Başkanlığında saat 09.30’da başlayan kapanış oturumunda ilk olarak toplantının açılış gününde BİK Yönetim Kurulu Başkanı Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürü Dr. Adnan ERTEM tarafından Genel Kurula takdim edilen Kurumun 2015 Yılı Bilançosu, Gelir Tablosu ve Yönetim Kurulunun 2015 yılı faaliyet ve çalışmalarını kapsayan raporu Hukuk, İlan ve Mali İşler Komisyonlarının görüşleri alındıktan sonra oylamaya sunulmuş ve oybirliğiyle uygun bulunmuştur.

Durum raporunun oylanmasından sonra yine toplantının ilk günü Denetim Kurulu üyesi Maliye Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Dr. Genç Osman YARAŞLI tarafından Genel Kurula sunulan Denetçiler Raporu Hukuk, İlan ve Mali İşler Komisyonlarının görüşlerinin alınmasının ardından Genel Kurulun takdirine sunulmuş ve yapılan oylama neticesinde rapor oybirliği ile kabul edilmiştir.

Denetim Kurulu raporunun oylanmasını müteakiben gündemin 12 inci maddesi altında Yönetim Kurulunun ibrası Hukuk, Mali ve İlan İşler Komisyonlarının görüşleri alınmak suretiyle Genel Kurulun takdirine sunulmuş ve yapılan oylama neticesinde Yönetim Kurulu oybirliği ile ibra edilmiştir.

Bilahare Genel Kurul Gündeminin 13, 14 ve 15 inci maddelerinde yer alan Yönetim Kurulunun, Kurumun 2015 Yılı Tahsis Bilançosuna ilişkin 1 numaralı, Gazetelere Verilecek Kredilere Uygulanacak Faiz Oranına dair 2 numaralı ve Harcama Limitlerinin Belirlenmesine ilişkin 3 numaralı teklifler Hukuk, İlan ve Mali İşler Komisyonlarının görüşleri de alınmak suretiyle sırasıyla oylanmış ve her üç teklif de kabul edilmiştir.

Kapanış oturumunun sonunda gelecek Genel Kurul toplantısı tarihine dair Yönetim Kurulunun vermiş olduğu önerge uygun görülerek tasvip edilmiş ve buna göre bir sonraki Genel Kurul Toplantısının (BİK 28 inci Dönem Genel Kurul 6 ncı Toplantısı) 25-26-27 Mayıs 2016 tarihlerinde yapılması kararlaştırılmıştır.

Müteakip Genel Kurul toplantı tarihinin kararlaştırılmasından sonra “Dilek ve Temenniler” maddesine geçilmiş ve bu madde altında bazı üyeler söz alarak Kurum faaliyetleri ve çalışmaları hakkında görüş ve önerilerini dile getirmişlerdir.

Genel Kurul, Divan Başkanı Basri BAĞCI’nın teşekkür konuşmasıyla sona ermiştir.