Çocuk ve Medeniyet Dergisi’nin Çocuk ve Felsefe sayısı yayımlandı

Derginin amacı, “medeniyet düşüncesinden hareketle aile ve çocuğa dair tüm bileşenlere düşünce ve bilimsel açıdan katkı sağlanması” olarak belirlendi.

Eklenme: 17 Mayıs 2018 - 15:49 / Son Güncelleme: 17 Mayıs 2018 - 16:12 / Editör: Ferhat Esnek

Dergide öncelikle şu konulardaki makalelerin yayımlanması amaçlanıyor: Aile, çocuk, toplum ve medeniyet;

Aile ve çocuk sosyolojisi; Çocuk Kültürü; Çocuk Hakları kültürü; Çocuk sağlığının sosyal boyutu; Çocuk eğitimi; Özel yetenekli çocukların eğitimi; Farklı gelişen çocukların eğitimi; Çocuk koruma ve sosyal destek çalışmaları; Çocuk Hukuku; Çocuk ve sanat eğitimi; Çocuk ve Bilim eğitimi; Okul öncesi, çocuk ve ilk gençlik edebiyatı; Okuma kültürü; Çocuk ve Etik; Çocuk ve Felsefe; Çocuk ve medya…

Çocuk ve Medeniyet Dergisi akademik kurgu, özgünlük ve bilimsel anlayışa uygunluk içeren

nitel ve nicel içerikli araştrımalara yer vermektedir. Çocuk ve Medeniyet Dergisi’nde aile-çocuk- medeniyet ve tarih perspektifi içinde karşılaştırmalı çalışmalara; yorum, kuramsal öneri, entelektüel zenginlik, değerler ve kültürel arka plan bağlamında derinlik taşıyan özgün bilimsel makalelere öncelik verilecektir.

Çocuk ve Medeniyet Dergisi’nin medeniyet odaklı aile, çocuk ve toplum kavramının köklerini anlamaya katkı sağlamasını; çocuk sorunlarının bugünü ve geleceğine önerilerde bulunmasını; Türkiye ve Dünya çocuk gerçeğine ayrı bir soluk getirmesini diliyoruz.

DÖRDÜNCÜ SAYI

Çocuk Vakfı”nın hazırladığı ve  6 ayda bir yayımlanacak disiplinler arası hakemli Çocuk ve Medeniyet Dergisi’nin (Temmuz-Aralık 2017) dördüncü sayısı Prof. Dr.

Vefa Taşdelen’in editörlüğünde hazırlanan Çocuk ve Felsefe Sayısı olarak yayımlandı.

DERGİNİN EDİTÖRLERİ

 Çocuk ve Medeniyet Dergisi’nin Genel Yayın Yönetmenliğini ve Yazı İşleri Müdürlüğünü Memduh Cemil Şirin üstlendi. Aile ve Çocuk Sosyolojisi Prof. Dr. A.

Korkut Tuna, Doç. Dr. Levent Eraslan; Aile, Çocuk, Toplum ve Medeniyet Doç. Dr.

Ahmet Albayrak; Çocuk Kültürü Prof. Dr. Nebi Özdemir; Çocuk ve Felsefe Prof. Dr.

Vefa Taşdelen, Prof. Dr. Haluk Erdem; Çocuk Sağlığının Sosyal Boyutu Prof. Dr.

Bumin Dündar; Çocuk Eğitimi Yrd. Doç. Dr. Mehmet Palancı; Özel Yetenekli

Çocukların Eğitimi Yrd. Doç. Dr. Faruk Levent, Doç. Dr. Hasan Said Tortop; Çocuk

Hukuku ve Çocuk Hakları Kültürü Dr. Memduh Cemil Şirin; Okul Öncesi, Çocuk ve

İlk Gençlik Edebiyatı Yrd. Doç. Dr. Meral Kaya, Yrd. Doç. Dr. Tacettin Şimşek;

Çocuk, Medya ve Bilişim Teknolojileri Doç. Dr. Adnan Altun

Çocuk ve Medeniyet Dergisi’nin tasarımı Salih Pulcu, uygulaması Recep Önder  tarafından gerçekleştirildi. Derginin kapak resmi Zülal Bulut tarafından ve Ekim 2011 tarihinde 8 yaşındayken yapılmıştır.

DÖRDÜNCÜ SAYININ İÇERİĞİ

Vefa Taşdelen’in “Çocuk Kültürü Bağlamında Çocuklarla Felsefe” sunuş yazısıyla başlayan sayıda şu makaleler yer alıyor:

Makaleler

Çocuklukta ve Çocukça Felsefe Yapmak

Barış Mutlu

Felsefeyle Çocuk Çocukla Felsefe

Hasan Çiçek

Çocukça Felsefe Yapmak ya da Düşünme ve Felsefe Dersine Hazırlanmak

Mehmet Önal

Çocuklarla Felsefe

Aynur İlhan Tunç

Orta Çağ’dan Erken Modern Döneme Çocukluğun Tarihsel Gelişimi

Özge Özcan

İlgi Etiği Bağlamında Çocuğun Ahlaki Eğitimi

Esra Çağrı Mutlu

“Truffula Tohumlarının Yükümlülüğü”: Çocuk Edebiyatı, Rasyonalite ve Felsefede Çocuk Sesi

Vıctor Johansson

Çocuklarla Felsefeye Varoluşsal Bir Bakış

Rabia Dirican

Fazıl Hüsnü Dağlarca’nın Çocuk ve Allah İsimli Eserinde Metafizik Unsurlar

Vefa Taşdelen 

4’üncü sayıda ayrıca Rabia Dirican’ın  Levent Bayraktar ile yaptığı “Çocuklar İçin Felsefe ve Türkiye’de Felsefe Algısı/EylemiÜzerine Söyleşi yer alıyor.