Eczanelerin fiş kurnazlığı

Muayene ücretlerini hastaneler yerine toplayan eczacılar, ilaçlar için ödenen paralar için fiş kesmemekle eleştiriliyor.

Eklenme: 18 Kasım 2016 - 09:37 / Son Güncelleme: 18 Kasım 2016 - 9:37 / Editör: Büşra Kılıç

Murat ŞENTÜRK- Antalya Hilal Gazetesi- Fiş isteyen hastaya ‘fiş veremiyoruz, devletle anlaşmamız bu şekilde’ diye yanıt veren eczacı uyanıklığa gidiyor. Hasta nasıl olsa ne kadar ilaç farkı ödediğini, bunun ne kadarının muayene ücreti olduğunu sormuyor. Antalya Eczacılar Odası ise bu konuda vatandaşları uyarıyor. Gidilen eczaneden muayene ücretinin ve ilaç farkının ne kadar olduğunun sorulması gerektiği belirtilirken, bu tarz işlere giren eczanecilerin ise cezai müeyyide ile karşı karşıya kalabileceklerini hatırlattı.

Sosyal Güvenlik Kurumu adına yapılan hasta katılım payı tahsilâtlarına(muayene ücreti) ilişkin tutar için eczaneler tarafından herhangi bir belge düzenlenmesine gerek bulunmadığı bilinirken, eczanelerin reçete karşılığı teslim ettikleri ilaçlar için fiş kesmedikleri gözlendi. Bazı eczanelerin hastaları bilgilendirmedikleri veya yanlış bilgilendirdikleri öne sürülürken, Antalya Eczacılar Odası muayene katılım ücreti dışında kalan alışverişler için fiş kesilmesi gerektiğini vurguladı.

Eczaneye giden vatandaş doktorun verdiği kodun yazılı olduğu kağıdı eczacıya uzatıyor. Ardından eczacı üzerinde barkodların olduğu ilaçları okutup muayene ücretinin ne kadar olduğunu söylemeden toplam rakamı hastaya bildiriyor. Hasta o anda ne kadarı muayene ücreti diye sormuyor. Eczacı genelde fiş istenmediğini bildiği için hastaya detaylı bilgilendirme yaparak durumu fark ettirmek istemiyor.

Fiş isteyen hastaya ‘fiş veremiyoruz, devletle anlaşmamız bu şekilde’ diye yanıt veren eczacı uyanıklığa gidiyor. Hasta nasıl olsa ne kadar ilaç farkı ödediğini, bunun ne kadarının muayene ücreti olduğunu sormuyor. Antalya Eczacılar Odası ise bu konuda vatandaşları uyarıyor. Gidilen eczaneden muayene ücretinin ve ilaç farkının ne kadar olduğunun sorulması gerektiği belirtilirken, bu tarz işlere giren eczanecilerin ise cezai müeyyide ile karşı karşıya kalabileceklerini hatırlattı.

Oda Başkanı Tolgar Akkuş, “Örneğin sistemde 9 lira muayene ücreti görülüyor ama sizden ilaç farkı ile birlikte 19 lira isteniyor. Burada eczacı ilaçlar için fişi kesmelidir. Devlet muayene ücreti için fiş kesmeyebilirsin diyor. Eczanelerimizde bunu da kesenler oluyor ama ilaçlar için fiş kesilmemesi eczacıları zora sokar. Böyle davrananlar hakkında odamıza yöneltilen ihbarları değerlendiriyoruz” diye konuştu. Öte yandan fiş kesmemenin cezasının 211 lira olduğu biliniyor.

ECZACIYA TANINAN HAK

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından yayımlanan ve 01.10.2008 tarihinde yürürlüğe giren 2008 Yılı Sağlık Uygulama Tebliğinin – 6. Katılım Payı başlıklı maddesinde yapılan düzenleme ile, sigortalı ve hak sahipleri tarafından ödenmesi gereken muayene katılım payının eczanelerden tahsilinde, sigortalı ve hak sahipleri tarafından kredi kartı ile ödeme yapılmak istenmesi, ödeme karşılığında fiş/fatura talep edilmesinin büyük bir sorun yarattığı ve bu durumlarda fiş/fatura kesilmesinin üyelerimize büyük bir mali külfet getirdiği Birliğimiz tarafından Maliye Bakanlığı’na bildirilmiştir.

T.C.Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’nın Birliğimize göndermiş olduğu 19.11.2008 tarih 111512 sayılı yazı ile, “Eczanelerce Sosyal Güvenlik Kurumu adına tahsilatı yapılan hasta katılım payı(muayene ücreti), eczanelerin Kurumdan alacaklarına karşılık yapılan ve avans niteliği taşıyan bir ödeme olması nedeniyle katma değer vergisine tabi bulunmamakla birlikte, bu bedelin kredi kartı ile tahsil edilmesi halinde, mükellefçe verilecek beyannamenin ilgili dönemde gerçekleştirilen teslim ve hizmetlere ait bedelin kredi kartı ile tahsil edilen kısmında yer alacaktır. Ancak yer alan bu tutarın Tablo I (e-Beyannamede matrah) de beyan edilen tutar ile uyum göstermemesi ve vergi dairesince bu hususun mükelleften sorulması halinde tahsilatın Sosyal Güvenlik Kurumuna aktarılan hasta katılım paylarına(muayene ücreti) ait olduğu “izah” nedeni olarak kullanılabilecektir.
Yukarıda yapılan açıklamalara göre, Sosyal Güvenlik Kurumu adına yapılan hasta katılım payı(muayene ücreti) tahsilatlarına ilişkin tutar için eczaneler tarafından herhangi bir belge düzenlenmesine gerek bulunmamaktadır”Denilmektedir.

FİŞ VERMEK ZORUNLU

213 sayılı Vergi Usul Kanununun 3 üncü maddesinde, vergilendirmede vergiyi doğuran olay ve bu olaya ilişkin muamelelerin gerçek mahiyetinin esas olduğu, vergiyi doğuran olay ve bu olaya ilişkin muamelelerin yemin hariç her türlü delille ispatlanabileceği hükmü yer almaktadır. Aynı Kanunun 227 nci maddesinde, bu kanunda aksine hüküm olmadıkça bu kanuna göre tutulan ve üçüncü şahıslarla olan münasebet ve muamelelere ait olan kayıtların tevsikinin mecburi olduğu hükme bağlanmıştır.Anılan Kanunun 229 uncu maddesinde ise faturanın, satılan emtia veya yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı meblağı göstermek üzere emtiayı satan veya işi yapan tüccar tarafından müşteriye verilen ticari vesika olduğu belirtilmiştir.