GAP Yerel Medya Çalıştayı’nda ilk gün sona erdi

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) ve GAP İdaresi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen “GAP Bölgesinde Faaliyet Gösteren Yerel Medya Kuruluşlarının Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi – İhtiyaç Analizi Yapılması ve Eylem Planı Hazırlanması” projesi açılış töreni GAÜN Mavera Kongre ve Sanat Merkezinde düzenlendi.

Eklenme: 8 Kasım 2018 - 23:04 / Son Güncelleme: 8 Kasım 2018 - 23:05 / Editör: Ferhat Esnek

Programın açılış konuşmasını yapan Gaziantep Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mesut Yücebaş, yerel medyanın, toplumların merkezden çevreye gerçekleşen yönetim veya bilgilendirme süreçlerine alternatif olarak, lokal olanın ve yaşamın tekil alanlarının taleplerini diğer tarafa aktarmakla kamusal beklentilerin gerçekleşmesinde önemli bir role sahip olduğunu söyledi.

Törenin açılışında konuşan GAÜN Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, basının her zaman ülke gündemlerini belirleyen ve aynı zamanda konjonktürü doğru algılatan bir yapı üzerinde olduğu zaman anlam ifade ettiğini söyledi. Prof. Dr. Gür, basının beşinci kol harekâtı olarak ülkelerin gelecek vizyonunu oluşturduğunu belirterek, GAÜN İletişim Fakültesinin bu anlamda yaptığı bu çalışmayı genele yayma, ortak projeksiyon oluşturması ve öncü olması bakımından çok önemsediğini belirtti.

GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Sadrettin Karahocagil, medya sektörünün hızla büyümesi ve gelişmesi ile özellikle yerel ve bölgesel yayın yapan kuruluşlarının öneminin aynı doğrultuda arttığını söyledi. Karahocagil, “Yerel medyanın günümüzde yeterli desteği bulması, etkin bir konuma gelmesi ve profesyonelliğe geçişinin sağlanması, yayın yapan bu kuruluşların yanı sıra hedef kitle durumundaki yöre halkı için de büyük yarar sağlayacaktır. Nitekim yerel medya kamuoyunun bilinçlendirilmesi ve bölgedeki sosyal ilişkilerin güçlendirilmesinde önemli bir role sahiptir. GAP kapsamında yer alan dokuz il tarihi, ekonomik ve kültürel olarak önemli bir birikime sahip, kadim şehirlerdir. Bu bakımdan, GAP Bölgesi’nde faaliyet gösteren yerel medya kuruluşlarının kent kültürü, birikimi ve hafızasına önemli katkılar sunması, bölgenin tanıtımı ve sosyo-kültürel kalkınmasında aktif bir rol üstlenmesi kalkınmaya yönelik gayretlerimizi de pekiştirecektir” diyerek, kalkınma alanında yapılan çalışmalar doğrultusunda yerel medyanın güçlü ve etkin bir şekilde bu çalışmalara katkı sağlaması tüm bölgenin yararına olacaktır şeklinde konuştu.

Açılış konuşmaları sonrasında; GAÜN Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mesut Yücebaş proje sonuç raporu ve değerlendirmesini yaptı. Öğlenden sonraki oturumlarda ise; GAÜN Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gökhan Gökgöz’ün Moderatörlüğünde “Yerel Medyanın Ekonomik ve Teknolojik Yapısı” adlı 1. oturumda; Yaşar Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Işık Özkan “Yerel Medyada Yapısal Sorunlar ve Rekabet Stratejileri”, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Can Bilgili “Yerel Medya ve Reklam”, Basın İlan Kurumu Proje Koordinatörü Cenk Koray Doğan da “Dijital Dönüşüm ve Yerel Medya” konularında sunum yaptı.

Doğan, Basın İlan Kurumu’nun resmi ilan ve reklamlarının dağıtımında adil davranılmadığı gerekçesiyle 1961 yılında kurulduğunu ve Kurumun yazılı basının sorunlarına bütüncül yaklaşımla çözüm üreten, sektörün dijital dönüşümünü gerçekleştirmesine öncülük eden; gelişmeye ve değişime açık, paylaşımcı, yönlendirici ve katılımcı yaklaşımla ülke nezdinde değer yaratmayı amaç edinen bir kurum olduğunu belirtti.

Doğan, Basın İlan Kurumu’nun kitle iletişim araçlarının en eskisi ve en yaygını olan yazılı basını internet ve dijital teknolojiler konusunda politikalar üreterek, dijital dönüşümde motive eden projeleri AB Hibe programları, Kalkınma Ajansları, İŞKUR ve KOSGEB desteği ile yıl içerisinde yoğun olarak düzenlediğini söyledi.

Gaziantep Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mesut Yücebaş’ın Moderatörlüğünde GAP Yerel Medya Çalıştayının “Yerel Medyanın Aktörlerinden Yerel Medyanın Sorunları; Yerel Medyaya İçeriden Bakmak” adlı 2. oturumda; Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Çiler Dursun “Yerel Medya Haberciliğinde Kadın”, Gaziantep Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Emre Köksalan “Yerel Medya Çalışanlarının Gözünden Yerel Medyanın Sosyo-Kültürel Analizi”, Gaziantep Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gökhan Gökgöz “Yerel Medya Çalışanlarının Gözünden Yerel Medyanın Ekonomi-Politiği” ve RATEM Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Gürsoy da “Yerel Medyanın Sorunları ve Çözüm Önerileri” konularında sunum yaptı.