Hayatımızın kalbi, camiler

Diyanet İşleri Başkanlığı’nca ülke genelinde her yıl ekim ayının ilk haftası kutlanan Camiler ve Din Görevlileri Haftası’nda bu senede Antalya’da çeşitli etkinliklerle icra edildi. Antalya Diyanet-Sen Başkan Yardımcısı Abdulkadir Ağlamaz, “İnsanlarımız, camileri hayatın merkezi haline getirmeliler” diye konuştu.

Eklenme: 13 Ekim 2016 - 09:09 / Son Güncelleme: 13 Ekim 2016 - 9:09 / Editör: Büşra Kılıç

Cengizhan YILDIRIM, Murat ESENTEKİN- Gazete Bir Gazetesi(Antalya)- Diyanet İşleri Başkanlığı’nca ülke genelinde her yıl ekim ayının ilk haftası kutlanan Camiler ve Din Görevlileri Haftası’nda bu senede Antalya’da çeşitli etkinliklerle icra edildi. Antalya Diyanet-Sen Başkan Yardımcısı Abdulkadir Ağlamaz, “İnsanlarımız, camileri hayatın merkezi haline getirmeliler” diye konuştu.

“TOPLUMUMUZ CAMİ KONUSUNDA HASSAS”

Antalya Diyanet-Sen Başkan Yardımcısı Abdulkadir Ağlamaz, “Diyanet İşleri Başkanlığınca il müftülükleri ve yurt dışı müşavirlik ve ataşeliklere gönderilen camiler ve din görevlileri kutlama haftası genelgesinde 2016 yılı camiler ve din görevlileri haftası teması ‘Cami ve Kitap’ olarak belirlenip çeşitli etkinlikler dahilinde icra edildi. Camilerin imar ve inşası konusunda büyük gayret gösteren aziz milletimiz, mevcut camilerin yıllık bakım ve temizliğini, gerektiğinde onarımını da severek yapmaktadır. Bu konuda, el birliği yapılması amacıyla Diyanet İşleri Başkanlığımız, her yıl Ekim ayının ilk haftasını ‘Camiler Haftası’ olarak ilan etmiştir” şeklinde konuştu.

CAMİLERİMİZDE İLİM VE İRFAN İCRA EDİLİYOR

Ekim ayının ilk haftasında icra edilen Camiler ve Din görevlileri haftasında Ülkemizin her yerinde olduğu gibi Antalya’da da bir dizi etkinliklerin gerçekleştirildiğini belirten Antalya Diyanet-Sen Başkan Yardımcısı Abdulkadir Ağlamaz, “Bu hafta da camilerimizin bakım onarımı yapılmakta, camilerimizin tarih içindeki ve günümüzdeki fonksiyonları ve diğer hususiyetleri konferans, panel ve çeşitli toplantılarla göz önüne serilmektedir. Bu hafta, yapılacak etkinliklerle camilerin toplumumuz üzerindeki önemi ortaya konulurken, camilerimizin daha temiz, daha bakımlı olması için gerekli çalışmalar yapılmaktadır. Kadim geleneğimizde olduğu gibi günümüzde de camileri kitaplarla buluşturmak, her bir camimize mütevazi de olsa bir kitaplık/kütüphane kazandırmak, var olan kitaplıkları/kütüphaneleri zenginleştirmek, kitaplar vasıtasıyla toplumu dini konularda aydınlatmak, vatandaşlarımıza okuma alışkanlığı kazandırmak, camilerimizi ilim ve irfan mektebine dönüştürmek amacıyla etkinliklerimiz icra edildi” diye konuştu.

“CAMİLER HAYATIN MERKEZİ HALİNE GELMELİ”

İnsanlarımızın Camileri hayatın merkezi haline getirmeye gayret göstermesi gerektiğini ifade eden Ağlamaz, “Camiler ve din görevlileri haftasının amacı Camilerimiz ve Kur’an kurslarımız ile din görevlilerimizin toplumdaki yerini, önemini, içtimaî fonksiyonlarını ve dinî hayatımızın gelişmesine sağladığı katkıları ele alarak toplumu bilgilendirmektir. Camileri hayatın merkezi haline getirmeye ve cami hizmetlerinde verimliliği artırmaya yönelik faaliyetler yapmak, Din görevlilerimizin mesleklerini severek ve kendilerine güven duyarak yapmalarına yardımcı olacak ve kişisel gelişimlerini sağlayacak yarışmalar, dini, sosyal ve kültürel etkinlikler düzenlemektir” dedi.

TOPLUM EĞİTİMİNDE CAMİNİN ÖNEMİ

Camiler, ilk dönemlerden itibaren İslâm toplumunun eğitilmesinde önemli rol üstlendiğini ifade eden Ağlamaz, “Bu açıdan camiler, birer eğitim ve öğretim merkezleridir. İlk dönemlerde Mescid-i Nebevi’nin avlusunda başlayan eğitim ve öğretim camilerdeki eğitim ve öğretime temel teşkil etmiştir. Hz. Muhammed (s.a.s.), ümmetini öncelikle burada eğitmiştir. Günümüze intikal etmiş bulunan büyük ilmî mirasın ve eserlerin verildiği mekanlar yine camiler olagelmiştir. İmam-ı Âzam, Ahmet B. Hanbel, İmam-ı Malik ve İmam Şafiî elde ettikleri bütün bilgileri camilerdeki ilim halkalarından almışlar yine camilerde aynı şekilde öğrencilerine nakletmişlerdir. Camiler, bir eğitim merkezi olma özelliğini asırlar boyunca koruyarak muhafaza etmiştir. Halen İslâm toplumu, temel dini bilgilerini ve ahlâkî kaideleri camilerdeki va’z ve irşad hizmetleri vasıtası ile elde etmektedirler. İlk Kur’an eğitimi camide verilmekte, namaz, abdest, hac gibi ibadetlerimizi nasıl yapacağımız, orucu nasıl tutacağımız, insanlarla olan ilişkilerimizde nasıl davranacağımız konusundaki bilgiler orada öğretilmektedir. Camiler toplumsal kararların alınmasında tarih boyunca etkin rol oynayan mekanlardır. Hz. Muhammed (s.a.s.) döneminden itibaren camiler toplumsal olaylarda önemli kararların alındığı mekanlar olmuştur” şeklinde konuştu.