Servis Müdürleri

Mehmet ÇELİK
Koordinasyon ve İdare Müdürü

Furkan DEMİRCİOĞLU
Muhasebe Müdürü

İdris A. ÇAM
İlan Hizmetleri Müdürü

İbrahim DELİBAŞ
Kontrol Hizmetleri Müdürü

Emin AKSOY
Bilgi İşlem Müdürü

Yunus ATEŞ
İletişim Uzmanı

Gökhan TÜRKOĞLU
Hukuk Müşaviri

Ufuk BAL
Özel Kalem Müdürü