Liderler Bildirgesi açıklandı

G20 Liderler Bildirgesi’nde ekonomik büyüme ile istihdamı artırma konusunda ‘beraber hareket etmeyi sürdürme kararlılığı’ vurgulandı. Sığınmacı krizi konusunda da yardım çağrısı yapıldı.ANTALYA (AA / bik.gov.tr) – G20 Antalya Zirvesi’nin sonuçları Liderler Bildirgesi ile kamuoyuna duyuruldu. Bildirgede, G20 Liderleri’nin, insanların refahını artırmak ic¸in gu¨c¸lu¨, su¨rdu¨ru¨lebilir ve dengeli bu¨yu¨meyi elde etmeye yo¨nelik ilave ortak eylemleri belirlemek u¨zere […]

Eklenme: 16 Kasım 2015 - 17:13 / Son Güncelleme: 16 Kasım 2015 - 17:13 / Editör: BIK

G20 Liderler Bildirgesi’nde ekonomik büyüme ile istihdamı artırma konusunda ‘beraber hareket etmeyi sürdürme kararlılığı’ vurgulandı. Sığınmacı krizi konusunda da yardım çağrısı yapıldı.ANTALYA (AA / bik.gov.tr) – G20 Antalya Zirvesi’nin sonuçları Liderler Bildirgesi ile kamuoyuna duyuruldu.

Bildirgede, G20 Liderleri’nin, insanların refahını artırmak ic¸in gu¨c¸lu¨, su¨rdu¨ru¨lebilir ve dengeli bu¨yu¨meyi elde etmeye yo¨nelik ilave ortak eylemleri belirlemek u¨zere 15-16 Kasım’da Antalya’da bir araya geldiği ifade edildi.

“Ekonomilerimizin gerçek ve potansiyel büyümesini yükseltmek, istihdam oluşumunu desteklemek, dayanıklılığı güçlendirmek, kalkınmayı teşvik etmek ve politikalarımızın kapsayıcılığını artırmak için beraber hareket etmeyi sürdürmeye kararlılığımız devam ettiriyoruz” denilen bildirgede, şunlar kaydedildi:

“Göç ve mülteci akımlarına yönelik uzun vadeli hazırlık ve bu akımların yönetimi için kapasitenin güçlendirilmesini teminen diğer ülkelerle beraber çalışacağız. Tüm ülkeleri, ulusal imkanları çerçevesinde, bu krizden etkilenen ülkelere yardım etme yeteneklerini artırabilmelerini teminen ilgili uluslararası kuruluşlara yapmakta oldukları katkılarını arttırmaya davet ediyoruz. Keza özel sektör ve şahısları da bu uluslararası çabalara iştirak etmeleri yönünde teşvik ediyoruz.”

Büyümenin güçlü ve kapsayıcı olması konusunda son derece kararlı olunduğu vurgulanan bildirgede, “Daha fazla, daha kaliteli istihdam oluşturacağız” ifadesi yer aldı.

Bildirgede, öne çıkan başlıklar şöyle:

“Kalkınma konusundaki diyalog ve angajmanımızın güçlendirilmesi için G20 ve Düşük Gelirli Gelişmekte Olan Ülkeler Çerçevesi’ni onaylıyoruz. Çalışmalarımızın 2030 gündemi ile uyumlaştırılması için 2016 yılında bir Eylem Planı hazırlayacağız.

2010 yılında kabul edilen IMF kota ve yönetim reformundaki ilerlemenin gecikmesinin devam etmesinden duyduğumuz hayal kırıklığı devam ediyor. IMF konusunda 2010 reformlarının uygulanması en önemli önceliğimiz olup, ABD’yi söz konusu reformları en kısa sürede onaylamaya davet ediyoruz.

Güçlendirilmiş müşterek eylem ve pari passu (eşit muamele) hükümlerinin uluslararası kamu borç senetlerinde kullanılmasındaki ilerlemeyi memnuniyetle karşılıyoruz. IMF’ye, diğer ilgili taraflarla istişare içerisinde, söz konusu hükümlerin kullanılmasının teşvikine devam etmesi ve mevcut uluslararası kamu borç stoklarına dahil edilmelerinin hızlandırılmasına yönelik piyasa tabanlı çözümleri daha da araştırması yönünde çağrıda bulunuyoruz.

Finansal sistemde ortaya çıkan, önemli bir kısmı bankacılık dışı sektörlerden kaynaklanabilecek, risk ve kırılganlıkları izlemeye ve gerektiğinde bunlara yönelik tedbirler almaya devam edeceğiz. Bu kapsamda, piyasa temelli finansmanın dayanıklılığının artırılması amacıyla, sistemik risklerin yapısıyla uyumlu bir şekilde, gölge bankacılığın düzenlemesini ve gözetimini güçlendireceğiz.

Küresel olarak daha adil ve modern bir uluslararası vergi sistemine ulaşmak amacıyla, iddialı G20/OECD Matrah Aşınması ve Kar Kaydırma (BEPS) Projesi kapsamında geliştirilen tedbirler paketini onaylıyoruz. Projenin zamanlıca uygulanmasını, gelişmekte olanlar dahil olmak üzere tüm ülke ve yetki bölgelerinin bize katılmalarını teşvik ediyoruz.

Gu¨c¸lu¨, su¨rdu¨ru¨lebilir ve dengeli bir bu¨yu¨me ic¸in es¸gu¨du¨m halinde sagˆlam makroekonomik politikaları uygulamaya devam edecegˆiz. Merkez Bankalarımız, go¨rev tanımlarıyla tutarlı olacak s¸ekilde, fiyat istikrarını sagˆlamaya ve ekonomik aktiviteyi desteklemeye devam edecektir.

G20’nin toplam GSYH bu¨yu¨mesini 2018’e kadar yu¨zde 2 oranında artırma yo¨nu¨ndeki hedefimize bagˆlılıgˆımızı yineliyoruz.

Gu¨ncellenmis¸ bu¨yu¨me stratejilerimizi ve ana taahhu¨tlerimizin uygulama takvimlerini ic¸eren Antalya Eylem Planı, ku¨resel ekonomideki zorlukları as¸maya yo¨nelik kararlıgˆımızı yansıtmaktadır.

Büyük ve oynak sermaye hareketliliğinden kaynaklanan risklerin olduğu bir ortamda, yeterli bir küresel finansal güvenlik ağının sağlanmasını da içeren uygun çerçevelerle finansal istikrarı sağlayacağız ve finansal küreselleşmenin nimetlerinden istifade edeceğiz. Döviz kuruna ilişkin önceden vermiş olduğumuz taahhütleri yineliyoruz ve her türlü korumacılığa karşı duracağız.

Rüşvetle etkili mücadelede gerektiği hallerde ve ulusal hukuk sistemleriyle uyumlu olacak şekilde hukuki ve idari prosedürler de dahil olmak üzere uluslararası işbirliğini temel bir araç olarak teşvik edeceğiz ve yolsuzluğa bulaşan görevliler ile onları yolsuzluğa bulaştıranlara koruma sağlanmaması ile varlıklarının geri verilmesini destekliyoruz.”

Bildirgede, uluslararası emek hareketliligˆi ile yas¸lanan nu¨fuslar gibi konular yoluyla emek piyasalarına sagˆlanmıs¸ olan fırsatlar ile meydana gelen sınamaların ele alınacağı belirtildi.

Bazı G20 u¨lkelerinde ic¸ emek hareketliligˆinin o¨nemli bir iş gücü piyasası meselesi oluşturduğu ifade edilen bildirgede, “Yeni gelis¸mekte olan ‘gu¨mu¨s¸ ekonomi’ konusundaki potansiyeli kabul ediyoruz ve bu potansiyeli daha fazla aras¸tıracagˆız. C¸alıs¸ma ve I·stihdam Bakanlarımızın sagˆlanan ilerlemeleri 2016 yılında rapor etmelerini bekliyoruz” ifadelerine yer verildi.

O¨zellikle o¨zel sekto¨r katkısıyla yatırımları arttıracak gu¨c¸lu¨ bir ivme sagˆlamak ic¸in yatırım ortamının gelis¸tirilmesi, kamu yatırımları da dahil olmak u¨zere verimli ve kaliteli altyapı yatırımların tes¸vik edilmesi, ku¨c¸u¨k ve orta o¨lc¸ekli is¸letmelerin (KOBI·) desteklenmesi ve bilgi paylas¸ımına katkı sagˆlayacak somut politika ve eylemleri bu¨nyesinde barındıran U¨lkelere O¨zel Yatırım Stratejilerinin gelis¸tirildiğine değinilen bildirgede, OECD tarafından yapılan analize go¨re bu stratejilerin G20 u¨lkelerinin toplam yatırımlarının milli gelirlerine oranını 2018’e kadar yaklas¸ık yu¨zde 1 puan civarında arttıracagˆının tahmin edildiği kaydedildi.

Anadolu Ajansı

AMT