Devam Eden Projeler

BASINDA DİJİTAL DÖNÜŞÜM

İstanbul merkezli yayın yapan gazetelerin dijital teknolojilere uyum saglaması için sektörün dönüşümünü saglayacak yasal düzenlemelerin yapılması ve gazetelerin dijital altyapılarını ve insan kaynağını geliştirmesi ile, yaratıcı endüstriler sektöründe yenilik ve yaratıcılık odaklı ekonomik yapıya dönüşüme katkı sağlanması.

BİK YENİ NESİL HABERCİLİK EĞİTİMİ PROGRAMI

Basın sektöründe yaşanan değişime, sosyal medyadaki gelişmelere, teknoloji kullanımını etkinleştirmeye yönelik uygulamalı ve sistematik eğitimler vermeyi amaçlayan Habercilik Eğitim Programı;  Medya sektöründe çalışan ya da çalışmak isteyen kişilerin analitik düşünme, sorun çözme, etkili iletişim kurabilme, haber yazım teknikleri ile fotoğraf çekimi bilgi ve becerilerine sahip olmasını hedeflemektedir. Diğer yandan, bu programımızın yazılı basının internet yayıncılığına entegrasyonunun sağlanmasında katkısı olacaktır.

Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğü ile İŞKUR arasında imzalanan protokol çerçevesinde BİK Yeni Nesil Habercilik Eğitiminin 41 ilde yaygınlaştırma çalışmaları devam etmektedir.

GENÇLERİN KATILIMI İLE YAZILI BASININ DİJİTALE DÖNÜŞÜMÜ VE İNTERNET YASASI ÇALIŞTAYLARI

Erasmus + K3 politika reformuna destek programı kapsamında hazırlanan projede yazılı basının dijitale dönüşümü için İnternet Yasasının oluşturulması,  politika yapım süreçlerinde gençlerin fikir ve görüşlerinin alınması amaçlanmaktadır.