Devam Eden Projeler

BASINDA DİJİTAL DÖNÜŞÜM

İstanbul merkezli yayın yapan gazetelerin dijital teknolojilere uyum saglaması için sektörün dönüşümünü saglayacak yasal düzenlemelerin yapılması ve gazetelerin dijital altyapılarını ve insan kaynağını geliştirmesi ile, yaratıcı endüstriler sektöründe yenilik ve yaratıcılık odaklı ekonomik yapıya dönüşüme katkı sağlanması.

BİK YENİ NESİL GAZETECİLİK EĞİTİM VE İSTİHDAM PROGRAMI

Basın sektöründe yaşanan değişime, sosyal medyadaki gelişmelere, teknoloji kullanımını etkinleştirmeye yönelik uygulamalı ve sistematik eğitimler vermeyi amaçlayan Gazetecilik Eğitim ve İstihdam Programı, Medya sektöründe çalışan ya da çalışmak isteyen kişilerin analitik düşünme, sorun çözme, etkili iletişim kurabilme, haber yazım teknikleri ile fotoğraf çekimi gibi bilgi ve becerilerine sahip olmasını hedeflemektedir.

Diğer yandan, programımızın yazılı basının dijitale dönüşümüne katkısı olacaktır.

Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğü ile İŞKUR arasında imzalanan protokol çerçevesinde BİK Yeni Nesil Gazetecilik Eğitiminin 41 ilde yaygınlaştırma çalışmaları devam etmektedir.

GENÇLERİN KATILIMI İLE YAZILI BASININ DİJİTALE DÖNÜŞÜMÜ VE İNTERNET YASASI ÇALIŞTAYLARI

Erasmus + K3 politika reformuna destek programı kapsamında hazırlanan projede yazılı basının dijitale dönüşümü için politika yapım süreçlerinde gençlerin fikir ve görüşlerinin alınması amaçlanmaktadır. Bu kapsamda projenin uygulaması 7 Bölge’de gerçekleştirilmektedir.

Proje için oluşturulan internet sitesine buradan ulaşabilirsiniz. http://yeninesilgazetecilik.com/

KURUMSAL İLETİŞİMİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ

Basın İlan Kurumu Proje Geliştirme Birimi tarafından hazırlanan ve Kurumumuzun Van Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecek olan proje ile Bitlis, Hakkâri, Muş ve Van Valiliklerinin Halkla İlişkiler Müdürlüğü çalışanlarına 4 gün süreyle kurumsal iletişim yaklaşımları konusunda eğitim verilecektir.

Kurumsal iletişim dilinin etkili bir şekilde kullanılmasını sağlamak amacı ile Bitlis, Hakkari, Muş ve Van illerinde gerçekleştirilecek projede, basın çalışanlarının ve işletmelerinin talep ve isteklerini en iyi şekilde ifade edebilmeleri, basının kamu kurum ve kuruluşlarıyla rahat bir şekilde iletişimde olması ve deneyimsel öğrenme teknikleri ile desteklenen personelin bilgi ve becerilerinin güçlendirilerek hizmet kalitesinin niteliklerinin artırılması hedeflenmektedir.

 

YEREL GAZETELERİN MEVCUT DURUMU VE DEĞER ZİNCİRİ GÖSTERGELERİ ARAŞTIRMASI

Basın İlan Kurumu Proje Geliştirme Birimi tarafından hazırlanan ve İstanbul Kalkınma Ajansının Doğrudan Faaliyet Desteği Programı kapsamında kabul edilen “Yerel Gazetelerin Mevcut Durumu ve Değer Zinciri Göstergeleri Araştırması” projesinde amaç, Yerel gazetelerin kapasitesinin artırılması sürecinde mevcut durumlarının analiz edilerek, değer zinciri göstergelerini araştıran ve gazetelerin dijitale dönüşüm sürecinde zayıf olan noktalarının belirlenmesidir.

Diğer yandan, yerel gazetelerin yaşadıkları sorunların sınıflandırılması ve mevcut durum topografyasının çıkarılması noktasında güçlü/zayıf yönlerinin belirlenmesi yerel gazetelerin haber sürecinde izledikleri adımların verimliliğin ölçülmesinde Değer Zinciri çalışmasının bir yöntem olarak kullanılması ve aksaklıkların somut olarak belirlenmesi de projenin amaçları arasında yer almaktadır.