Amaçlarımız

projeler

Yetenekli ve vasıflı bireyler yetiştirmek, eğitim ile birlikte medya sektöründe olan veya ortaya çıkacak problemlere karşı çözüm yolları ya da önlemler üretmek.

Yenilikçi hizmet sunabilmek.

Kitleler ve tüketici araştırma programları ile birlikte çalışarak ulusal ve uluslararası projeler üretip uzun vadeli olarak medya sektörüne katkı sağlamak.

Uluslarası ve ulusal ölçekte işbirliği kurulacak potansiyel kurum ve kuruluşların tespit edilerek sürdürülebilir ortaklık yapılarının kurulmasıyla medya ya yönelik stratejik araştırma gündeminin şekillenmesine katkıda bulunmak.

Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğünün misyonu ve faaliyet alanları çerçevesinde proje fikirlerini geliştirmek.

Mali Destek programlarının takip edilerek; Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğünün öncelikleri ile örtüşen programlara proje başvurularını hazırlamaktır.