Tamamlanan Projeler

Valilik İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlükleri Çalışanlarının Kurumsal İletişim Niteliğinin ve Kalitesinin Artırılması

Konu:
Proje ile Bitlis, Hakkâri, Muş ve Van Valiliklerinin Halkla İlişkiler Müdürlüğünde çalışan görevli personelin, kurumsal iletişim konusunda, deneyimsel öğrenme teknikleri ile desteklenerek bilgi ve becerilerinin güçlendirilmesi, böylece düzenlenen hizmet kalitesinin niteliklerinin arttırılması sağlanmıştır.

Uygulama Yapılan Yer:
Van-Bitlis-Muş-Hakkâri

Paydaşlar:
Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı


Gençlerin Katılımı İle Yerel Yazılı Basının Dijitale Dönüşümü Ve İnternet Yasası Çalıştayları

Konu:
Proje ile İnternet yasası ve ilgili düzenlemelerde gençlerin fikir ve görüşlerinin alınması, yapısal diyalog ortamı oluşturularak gençlerin politika önerilerinin sürece entegre edilmesi, böylece katılımcı bir yaklaşımla demokrasinin en temel ayaklarından biri olan yerel yazılı basının işlerliğinin güçlendirilmesi,

Gençlerin Katılımı ile Yerel Yazılı Basının Dijitale Dönüşümü ve İnternet Yasasının içeriğine katkı sağlama noktasında politika yapıcılar ve yararlanıcılar arasında bir köprü kurularak katılımcı demokrasi sürecine katkı sağlanması amaçlanmıştır.

Uygulama Yapılan Yer:
7 Bölge

Paydaşlar:
Avrupa Birliği


İstanbul Bölgesi Yazılı Basın Sektörünün Mevcut Durumu ve Değer Zinciri Araştırması

Konu:
Çalışma ile İstanbul’daki yaratıcı endüstriler altında öne çıkan yayıncılık alanındaki gazete ve dergilerin güncel ve sektör odaklı veriye duyulan ihtiyacını karşılayacak şekilde, sektörün; mevcut durumunu, gelişme yönünü ve rekabet potansiyelini, ulusal ve küresel kıyaslamalar ile detaylı biçimde ortaya koyarak sektörel büyüme sürecine katkı sağlanması amaçlanmaktadır.

Uygulama Yapılan Yer ve Paydaşlar:
İstanbul

Finansman:
İstanbul Kalkınma Ajansı


Yeni Nesil Gazetecilik Eğitim ve İstihdam Programı

Konu:
Yazılı basın başta olmak üzere iletişim ve medya sektöründe çalışan ve/veya çalışabilecek iş arayanlara ve üniversite öğrencilerine yönelik olarak İŞKUR tarafından uygulanmakta olan aktif işgücü hizmetleri kapsamında iş ve meslek danışmanlığı, mesleki eğitim kursu, işbaşı eğitim programı ve girişimcilik eğitim programlarının uygulanması ve sektörün bilgilendirilmesi için ortaklaşa yürütülecek faaliyetlere ilişkin işbirliği

Uygulama Yapılan Yer ve Paydaşlar:
İstanbul, Ankara, Kocaeli, Samsun,Bursa

Finansman:
İŞKUR-Kalkınma Ajansları-KOSGEB


İstanbul’daki Kamu Kurum ve Kuruluşların Halkla İlişkilerde Görevli Personele Kurumsal İletişim Niteliğinin ve Kalitesinin Artırılması Eğitimi Projesi

Konu:
Eğitim ile İstanbul ilimizde bulunan kamu kurumlarımızın kurumsal iletişim konusunda yeterlilik ve kapasitelerinin geliştirilmesi amaçlanmış, yeni gelişmeler ışığında kurumsal iletişim taktik, teknik ve uygulamalarını öğrenmeleri hedeflenmiştir.

Uygulama Yapılan Yer ve Paydaşlar:
İstanbul

Finansman:
İstanbul Kalkınma Ajansı


TR82 Bölgesinde (Kastamonu-Çankırı-Sinop) Yerel Gazetelerde Reklamcılığın Geliştirilmesi Projesi

Konu:
Bu proje, pazarlama ağı içerisinde önemli bir yere sahip olan reklam olgusunu, kavramsal temellerinden üretim süreçlerine, etkilerinden bileşenlerine kadar bütün yönleriyle kavratmayı amaçlayan bir eğitim programıdır.

Uygulama Yapılan Yer ve Paydaşlar:
Kastamonu, Çankırı, Sinop

Finansman:
Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı

 


Yerel Yazılı Basında İnternet Haberciliğinin İyileştirilmesi

Konu:
Kocaeli, Sakarya ve Bolu illerinde yayın yapan yerel basın işletmesi çalışanlarına yönelik olarak İnternet haberciliğinin iyileştirilmesi ve dijital ortamda haber içeriklerinin oluşturulması konusunda deneyimsel öğrenme teknikleri ile bilgi ve becerilerinin güçlendirilmesi mesleki niteliklerinin arttırılması yoluyla bölgenin kalkınmasına ve tanıtımına katkı sağlanmasıdır.

Uygulama Yapılan Yer ve Paydaşlar:
Kocaeli, Sakarya, Bolu

Finansman:
Doğu Marmara Kalkınma Ajansı

 


Yerel Basında İnternet Haberciliğinin İyileştirilmesi

Konu:
Zonguldak ilinde yayın yapan yerel basın işletmesi çalışanlarına yönelik olarak İnternet haberciliğinin iyileştirilmesi konusunda deneyimsel öğrenme teknikleri ile bilgi ve becerilerini güçlendirilmesi ve dijital ortamda haber içeriklerinin oluşturulması amacıyla niteliklerin arttırılması yoluyla bölgenin kalkınması ve tanıtımına katkı sağlanmasıdır.

Uygulama Yapılan Yer ve Paydaşlar:
Zonguldak

Finansman:
Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı


Yerel Yazılı Basında Mizanpaj ve Haber Dilinin İyileştirilmesi Eğitimi

Konu:
Mardin ilinde yayın yapan Resmi ilan yayınlama hakkını haiz 13 gazetenin çalışanlarından toplam 26 görevli personelin, deneyimsel öğrenme teknikleri ile gazetecilerin bilgi ve becerilerinin güçlendirilmesi ve haber içeriklerinin zenginleştirilmesi yoluyla gazetecilerin niteliklerinin arttırılması, bu şekilde bölgenin kalkınması ve tanıtımına katkı sağlanmasıdır.

Uygulama Yapılan Yer ve Paydaşlar:
Mardin

Finansman:
Dicle Kalkınma Ajansı