Yaşlılıkta “ayrımcılık” ömrü kısaltıyor

Türk Geriatri Derneği Başkanı Prof. Dr. Yeşim Gökçe Kutsal, “Araştırmalar, ayrımcılıkla karşı karşıya kalan yaşlıların, ayrımcılık yaşamayanlarla karşılaştırıldığında 7,5 yıl daha az yaşadıklarını, hastalıklarla mücadelede de daha zorlandıklarını göstermektedir.” dedi.

Eklenme: 1 Ekim 2016 - 11:49 / Son Güncelleme: 1 Ekim 2016 - 11:49 / Editör: Ferhat Esnek

ANKARA – Kutsal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre 65 yaş ve üzerindeki kişilerin toplam nüfus içindeki payının yüzde 7,97 olduğunu, her yıl yaşlı nüfusun artma eğilimi gösterdiğini söyledi.

Bu oranın, il ve ilçe merkezlerinde yüzde 7,39 ve belde ve köylerde ise yüzde 14,55 olduğunu ifade eden Kutsal, 65 yaş ve üzeri erkeklerin toplam erkek nüfus içindeki payının yüzde 6,9 ve kadınların ise yüzde 9 şeklinde belirlendiğini aktardı.

Kutsal, Uluslararası Yaşlılar Günü’nün bu yılki temasının “Yaşlı ayrımcılığına karşı tavır al” olarak belirlendiğini ifade ederek şunları söyledi:

“Bu temayla yaşlılığın toplum içinde her boyutuyla diğer yaş gruplarından farklı olmadığı algısının yaratılması amaçlanmaktadır. Ayrımcılık nedeniyle yaşlılar toplumdan dışlanabilmekte, ulaşmaları gereken, sağlık başta olmak üzere hizmetlere ulaşamamaktadır. Araştırmalar, ayrımcılıkla karşı karşıya kalan yaşlıların, ayrımcılık yaşamayanlarla karşılaştırıldığında 7,5 yıl daha az yaşadıklarını, hastalıklarla mücadelede de daha zorlandıklarını göstermektedir. Ayrımcılık deneyimi olan yaşlılar kendileriyle ilgili değersiz, sosyal açıdan izole edilmek gibi olumsuz duyguları daha fazla yaşamaktadır.”

– “Ülkelerin gelişmişlik düzeyleri de ayrımcılık da etkili”

Ülkelerin gelişmişlik düzeylerinin ve yurttaşlarına yönelik sosyal devlet koşullarını uygulama kararlılıklarının yaşlılara yönelik ayrımcılığı etkileyebildiğine dikkati çeken Kutsal, Afrika ülkesi olan Burundi ile Belçika’da yapılmış bilimsel araştırma sonuçları hakkında bilgi verdi.

Kutsal, şöyle devam etti:

“Sosyal devlet mekanizmalarının daha güçlü olduğu Belçika’da toplumda yaşlı ayrımcılığının Brundi’de olduğundan daha az olduğuna işaret etmektedir. Toplum düzeyinde ayrımcılığı ortadan kaldırmayı amaçlayan eğitim başta olmak üzere farkındalık çalışmalarının, ayrımcılığın ortadan kalkmasında yararlı olduğu gösterilmektedir. Avrupa’da, 2011 yılında 28 ülkede 55 bin kişinin katılımıyla yapılmış çalışmada, her 100 kişinin 44’ü yaş ayrımcılığının çok ciddi bir sorun olduğunu vurgulamıştır. Avrupa genelinde yaş nedeniyle tedaviden yararlanılmadığını düşünme yüzdesi 35 iken, Türkiye’den katılan her 100 kişinin 22’si yaşlılık nedeniyle tedavi olanaklarından yararlanılamadığını belirtmiştir.”

– “Farkındalık artırılmalı”

Türkiye’de sağlık çalışanlarının yaşlılara yönelik tutumlarına ilişkin yapılan diğer bir araştırmaya da değinen Kutsal, şu değerlendirmeyi yaptı:

“Sağlık çalışanları arasında yaşlılara yönelik olumlu tutumlar görülmektedir. Bu tutumların kimi sosyodemografik özelliklere göre değişebildiği ifade edilmektedir. Negatif tutumların da kentleşme, göç ve sanayileşme, toplumsal cinsiyet kavramı ve etkileri, aile tipiyle ilişkili olduğu ortaya konmuştur.”

Yaşlılara yönelik ayrımcılığın ortadan kaldırılabilmesi için mutlaka toplumda farkındalığın artırılması gerektiğine işaret eden Kutsal, bunun için güçlü kamu politikalarının oluşturulması, ihtiyaç duyulan hizmetlere erişimin sağlanabilmesi gerektiğini kaydetti.

AA