Yeni sisteme geçiş için ilk düzenleme yapıldı

Cumhurbaşkanlığı modeline geçişte mevzuatta dönüşümün ilk startı verildi. Hükümet yetki yasasına dayanarak birçok kanunda 74 maddeden oluşan düzenleme yaptı. Başbakan ifadesinin yerine cumhurbaşkanı ifadesi eklendi. Yine bazı başlıklarda “icra vekilleri heyeti” ifadesi cumhurbaşkanı olarak değiştirildi.

Eklenme: 5 Temmuz 2018 - 08:44 / Son Güncelleme: 5 Temmuz 2018 - 8:44 / Editör: Ferhat Esnek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yemin etmesi ile birlikte başlayacak olan yeni sisteme geçişle ilgili uyum düzenlemeleri hızlandı. Meclis’in seçim döneminde hükümete verdiği yetki yasası kapsamında yapılan uyum düzenlemeleri Resmi Gazete’de dün yayınlanan 477 sayalı Kanun Hükmünde Kararname’de yer aldı. 2 Temmuz’da hükümetçe kararlaştırılan KHK ile Bakanlar Kurulunun bazı görev ve yetkileri cumhurbaşkanına devredildi.

‘İCRA VEKİLLER’ İBARESİ KALKTI

Yeni KHK ile 1924 yılından 1960’a kadar çıkarılmış bazı kanunlarda yer alan “İcra Vekilleri Heyeti” ibaresi ile 1963-2017 yıllarındaki bazı kanunlarda geçen “Bakanlar Kurulu” ve “Başbakanlık” ibareleri, “Cumhurbaşkanı” ve “Cumhurbaşkanlığınca” olarak değiştirildi. Bu çerçevede birçok kanunda ifade değişikliğine gidildi. Limanlar Kanunu, Tapu Kanunu, Afetler Dolayısı İle Alınacak Tedbirleri İçeren Kanun, Zeytinciliğin Islahı Kanunu, Deniz İş Kanunu, Uluslararası Teşekküllerin Kurulması Hakkında Kanun, Kara Yolu Taşımacılığı Kanunu Cezai Konularda Uluslararası İşbirliği Kanunu bunlardan bazıları oldu.

YEMİN İLE BAŞLAYACAK

Yeni KHK’daki Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine ilişkin düzenlemeler cumhurbaşkanının yemin ederek göreve başladığı tarihte yürürlüğe girecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yemin edeceği 9 Temmuz gününe kadar mevcut Bakanlar Kurulu’nun yine aynı yetki düzenlemesi kapsamında yeni KHK yayınlanması bekleniyor.

GEÇERLİLİĞİNİ SÜRDÜRECEK

İlgili KHK’nın yürürlüğe girdiği tarihten önce, değişiklik yapılan kanunların ilgili maddeleri gereğince yürürlüğe konulmuş tüzükler, nizamnameler, Başbakanlık ve Bakanlar Kurulu tarafından çıkarılan yönetmelikler ile diğer işlemler yürürlükten kaldırılmadıkça geçerliliğini sürdürecek.

ÇALIŞMA ŞARTI ARANMAKSIZIN SINAV

Bu arada, KHK’da yer alan bir başka düzenleme ile Başbakanlık merkez teşkilatında “uzman yardımcısı” kadrolarında görev yapan ve iki yıllık süre sonunda hazırladıkları uzmanlık tezi kabul edilenler, en az üç yıl çalışma şartı aranmaksızın yeterlilik sınavına girmeye hak kazanacak.