İletişim Uzmanlığı

kalem-bik

Temel Fonksiyonu

Basın İlan Kurumu’nun iletişim stratejisini belirler; mevkuteler ve paydaşlarla ilişkilerini sağlar, programlar ve yürütür.

Görev ve Sorumlulukları
İletişim Uzmanlığı doğrudan Genel Müdüre bağlı ve ilgili birimlerle eşgüdüm halinde faaliyetlerini yürütür. Bu kapsamda;
• Kurumsal kimlik oluşturma, tanıtım ve reklam iletişimine yönelik faaliyet ve çalışmaları yürütür. Tanıtım ve reklam çalışmalarının içeriğini oluşturur, kontrolünü gerçekleştirir ve takibini yapar.
• Kurum adına düzenlenecek her türlü organizasyon iletişimini takip eder, planlanan iletişim projelerini yürütür. İlgili sosyal sorumluluk proje ve sponsorlukları izler.
• Resmi internet sitesi “www.bik.gov.tr” ile online resmi ilan ve reklam yayın portalı “www.ilan.gov.tr”nin tasarım çalışmalarını yönetir ve içerik üretimine destek verir.
• Basın Hayatı dergisinin içeriğinin hazırlanmasına katkı sunar, tasarım çalışmalarını yöneterek dağıtımını organize eder.
• Kuruma ait yazılı, görüntülü ve baskılı her türlü materyalin arşivlenmesini sağlar.