Hakkımızda

Basın İlan Kurumu 1961 yılında, 195 sayılı Kanun ile kurulmuş, kamu tüzel kişiliğini haiz bir idaredir. Resmi ilan ve reklamların dağıtımında adaletsiz davranıldığı gerekçesiyle hükümet ile gazeteleri karşı karşıya getiren uygulamaya son vermek amacıyla kurulan Basın İlan Kurumu, bugüne kadar fikir ve içerik farkı gözetmeksizin yürüttüğü aracılık hizmetini başarıyla sürdürmüştür.

Kurumun teşkilat yapısı, “Basın”, “Hükümet” ve “Tarafsızlar” olmak üzere üç grupta toplam 36 üyesi bulunan Genel Kurul; her gruptan eşit temsille oluşan Denetçiler ve Yönetim Kurulu ile Genel Müdürlük ve Şubelerden oluşmaktadır. Genel Müdür, Yönetim Kurulu’nun doğal üyesidir.

Kuruluşunda İstanbul, Ankara, İzmir şubeleri aracılığıyla hizmet vermeye başlayan Kurum, çeşitli tarihlerde alınan Genel Kurul kararlarıyla sayıları 41’e ulaşan şubelerinde, resmi ilan ve reklamlara aracılık etmektedir. Bugün itibariyle şubelerin bulunduğu Büyükşehir Belediyesi statüsündeki 30 şehrin il mülki sınırları ile diğer 11 şubenin hizmet verdiği merkez belediye sınırları, resmi ilan ve reklamların yayınlanması hususunda Kurumun görev alanında bulunmaktadır. 

Kurum görev alanının dışında bulunan yerlerde ise, resmi ilanlara aracılık hizmetini, valilikler üstlenmektedir. Kurum, Türkiye genelinde resmi ilan ve reklam yayınlama hakkı bulunan bin 121 gazeteden (Ocak 2018 itibariyle) görev alanında bulunan yaklaşık 615’ini, resmi ilan yayınlama hakkının devamı bakımından, düzenli olarak denetlemektedir.

Resmi ilan ve reklamların yayınlanmasıyla basına sağlanan; özellikle yerel gazeteler için hayati öneme sahip kamu desteği, 2002’de 53.5 milyon TL iken 2017 yılında 445 milyon TL’yi bulmuştur.

Kurum, görev alanında bulunan gazeteleri, dijital ortamda denetleyebilmek için oluşturduğu sistemle aynı zamanda Türkiye’nin en büyük dijital gazete arşivini kullanıcıların hizmetine sunmuştur.

kalem-bik

 

 

Kurumun önemli görevlerinden biri de Basın Ahlak Esasları kapsamında şikayete bağlı ve/veya re’sen inceleme yaparak, ihlalin sabit olduğu hallerde “resmi ilan kesilmesi” yoluyla gazetelere yaptırım uygulamasıdır. Bu konuda tek yetkili kurum olan Kurum, evrensel etik ve hukuk kuralları çerçevesinde çok sayıda kişi, kurum ve kuruluşun mağduriyetini giderirken; diğer yandan da haklarında suçlamalarda bulunulan gazete ve gazetecilerin haklılıklarını ortaya koymaları sağlanmıştır.

Çeşitli sosyal ve ekonomik görevler de üstlenen Kurum, gazete işletmelerine kredi, basın derneklerine nakdi yardım ve basın mesleğinde fikren veya bedenen çalışanlara faizsiz borç vermeyi sürdürmektedir.

Kurum, basın mesleğinde fikren veya bedenen en az on yıl çalışmış olup da, halen çalışamaz ve yardıma muhtaç durumda olanlara muhtaçlık yardımı, bu basın mensuplarından hayatını kaybedenlerin muhtaç durumdaki ailelerine ise ölüm yardımı yapmaktadır.

Kurum ayrıca, Lozan Barış Antlaşması kapsamında ülkemizde azınlık statüsünde sayılan Rum, Ermeni ve Yahudi cemaatlerince çıkarılan gazetelere de maddi desteğini sürdürmektedir.

Basın mensuplarının konaklama ihtiyaçlarını ve sosyal faaliyetlerini karşılamak üzere 1968 yılında faaliyete geçirilen Darıca Bayramoğlu Sosyal Tesisleri ise, tüm yıl boyunca başta basın mensupları olmak üzere misafirlerine hizmet vermektedir.

Kurum, 1961 yılında yürürlüğe giren 195 sayılı Kuruluş Kanununun dönemin şartlarına göre düzenlenen “görev alanı” kısmının güncellenmesine yönelik çalışmalarını sürdürmektedir. Özellikle gazeteler ile internet gazeteciliği arasında yaşanan rekabeti göz önünde bulunduran Kurum, Basın Kanunu’nda değişiklik yapılmasını öngören çalışmaları da dikkate alarak, düzenlemeler sonrası dijital medyaya verilecek resmi ilan ve reklamlara ilişkin hazırlıklarını sürdürmektedir.

Kurum, önce resmi ilan ve reklamları Kurum sitesinden duyurulmasını sağlamış, ardından da doğrudan bu amaca yönelik hazırlanan ilan.gov.tr sitesini kurmuştur. Ayrıca gazetelerin kendi internet haber sitelerinde de resmi ilanların yayınlanmasını zorunlu kılarak, bu ilanların daha çok kitleye ulaşmasını sağlamıştır.