Hakkımızda

Basın İlan Kurumu 1961 yılında, 195 sayılı Kanun ile kurulmuş, kamu tüzel kişiliğini haiz bir idaredir. Resmi ilanların dağıtımında adaletsiz davranıldığı gerekçesiyle hükümet ile gazeteleri karşı karşıya getiren uygulamaya son vermek amacıyla kurulan Basın İlan Kurumu, bugüne kadar fikir ve içerik farkı gözetmeksizin yürüttüğü aracılık hizmetini başarıyla sürdürmüştür.

Kurumun teşkilat yapısı, “Basın”, “Hükümet” ve “Tarafsızlar” olmak üzere üç grupta toplam 36 üyesi bulunan Genel Kurul; her gruptan eşit temsille oluşan Denetçiler ve Yönetim Kurulu ile Genel Müdürlük ve Şubelerden oluşmaktadır. Genel Müdür, Yönetim Kurulu’nun doğal üyesidir.

Kuruluşunda İstanbul, Ankara, İzmir şubeleri aracılığıyla hizmet vermeye başlayan Kurum, çeşitli tarihlerde alınan Genel Kurul kararlarıyla sayıları 41’e ulaşan şubelerin marifetiyle, resmi ilan ve reklamlara aracılık etmektedir. Bugün itibariyle şubelerin bulunduğu illerin il mülki sınırları, resmi ilan ve reklamların yayınlanması hususunda Kurumun görev alanında bulunmaktadır.

Kurum görev alanının dışında bulunan yerlerde ise, resmi ilanlara aracılık hizmetini, valilikler üstlenmektedir. Kurum, Türkiye genelinde resmi ilan ve reklam yayınlama hakkı bulunan bin 54 gazeteden (Ocak 2020 itibariyle) görev alanında bulunan yaklaşık 663 ünü, resmi ilan yayınlama hakkının devamı bakımından düzenli olarak denetlemektedir.

Resmi ilan ve reklamların yayınlanmasıyla basına sağlanan; özellikle yerel gazeteler için hayati öneme sahip kamu desteği, 2002’de 53.5 milyon TL iken 2019 yılı sonu itibariyle 466 milyon TL’yi bulmuştur.

Kurum, görev alanında bulunan gazeteleri, dijital ortamda denetleyebilmek için oluşturduğu sistemle aynı zamanda Türkiye’nin en büyük dijital gazete arşivini kullanıcıların hizmetine sunmuştur.

Kurumun önemli görevlerinden biri de Basın Ahlak Esasları kapsamında şikâyete bağlı ve/veya re’sen inceleme yaparak, ihlalin sabit olduğu hallerde “resmi ilan kesilmesi” yoluyla gazetelere yaptırım uygulamasıdır. Kurum yaptığı mevzuat düzenlemeleri ile gazetelerin kendilerine ait internet haber sitelerini de bu kapsamda inceleyip müeyyide uygulayabilmektedir. Bu konuda tek yetkili kurum olan Kurum, evrensel etik ve hukuk kuralları çerçevesinde çok sayıda kişi, kurum ve kuruluşun mağduriyetini giderirken; diğer yandan da haklarında suçlamalarda bulunulan gazete ve gazetecilerin haklılıklarını ortaya koymaları sağlanmıştır.

Çeşitli sosyal ve ekonomik görevler de üstlenen Kurum, gazete işletmelerine kredi, basın derneklerine nakdi yardım ve basın mesleğinde fikren veya bedenen çalışanlara faizsiz borç vermeyi sürdürmektedir.

Kurum, basın mesleğinde fikren veya bedenen en az on yıl çalışmış olup da, halen çalışamaz ve yardıma muhtaç durumda olanlara muhtaçlık yardımı, bu basın mensuplarından hayatını kaybedenlerin muhtaç durumdaki ailelerine ise ölüm yardımı yapmaktadır.

Kurum ayrıca, Lozan Barış Antlaşması kapsamında ülkemizde azınlık statüsünde sayılan Rum, Ermeni ve Yahudi cemaatlerince çıkarılan gazetelere de maddi desteğini sürdürmektedir.

Kurum, resmi ilanların daha fazla muhatap tarafından görünmesi için ilan portalı www.ilan.gov.tr internet sitesi üzerinden duyurulmasını sağlamıştır. Bu amaçla ilan.gov.tr internet sitesinin sosyal medya hesaplarını faaliyete geçirmiştir. Ayrıca gazetelerin basılı sayılarında yayınlanan resmi ilanların eş anlı bir şekilde bu gazetelerin kendi internet haber sitelerinde de yayınlanmasını zorunlu kılarak, anılan ilanların mümkün olduğunca daha çok potansiyel muhatabı kitleye ulaşmasını sağlamıştır.