Yerel Yazılı Basında Mizanpaj ve Haber Dilinin İyileştirilmesi Eğitimi

DİKAKalkınma Ajansları

Mardin ilinde yayın yapan Resmi ilan yayınlama hakkını haiz 13 gazetenin çalışanlarından toplam 26 görevli personelin, deneyimsel öğrenme teknikleri ile gazetecilerin bilgi ve becerilerinin güçlendirilmesi ve haber içeriklerinin zenginleştirilmesi yoluyla gazetecilerin niteliklerinin arttırılması, bu şekilde bölgenin kalkınması ve tanıtımına katkı sağlanmasıdır.

İçinde bulunduğunuz proje
Diğer projeler
Mardin
27 Şubat 2018
28 Şubat 2018
Uygulandı
Dicle Kalkınma Ajansı

Basın İlan Kurumu Mardin Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecek TRC3 bölgesinde yer alan Mardin ilinde yayın yapan 13 yerel basın işletmesi çalışanlarına yönelik “Yerel Yazılı Basında Mizanpaj ve Haber Dilinin İyileştirilmesi Eğitimi” projesinin genel amacı; deneyimsel öğrenme teknikleri ile gazetecilerin bilgi ve becerilerinin güçlendirilmesi ve haber içeriklerinin zenginleştirilmesi yoluyla gazetecilerin niteliklerinin arttırılması, bu şekilde bölgenin kalkınması ve tanıtımına katkı sağlanmasıdır.


Proje kapsamında hedef kitle grupları aşağıdaki gibidir:
Bilginin çok hızla yayıldığı küreselleştiği günümüz basın sektöründe haberciliğin önemi her geçen gün artmaktadır. Dünyada bilginin sanal ortamda yayılması ve geniş kitlelere ulaşma süreci kısalmaktadır. Haberin verilişi ve görsel tasarımı eskisinden daha önemli bir noktaya ulaşmış durumdadır. Bu noktada yerel basının da üzerine bir takım sorumluluklar düşmektedir. Gerçekleştirilecek proje ile TRC3 bölgesinde yayın yapan Mardin ilindeki Resmi ilan yayınlama hakkını haiz 13 yerel basın işletmesine 2 günlük “Yerel Yazılı Basında Mizanpaj ve Haber Dilinin İyileştirilmesi eğitimi” verilecektir. Mardin ilinde resmi ilan yayınlama hakkına haiz 13 basın işletmesi bulunmaktadır. Bu basın işletmelerinde toplam 55 personel görev yapmaktadır. Proje kapsamında her bir basın işletmesinden 2 kişi olmak üzere toplam 26 personel eğitme tabi tutulacaktır.


Proje Koordinatörü: Cenk Koray DOĞAN

Proje Ekip Üyesi: Duygu FURUNCU

I.Gün
Gazeteciliğin tarihçesi
Haber Toplama ve Yazma Teknikleri
Mizanpaj ve Tasarım Teknikleri
Medyada Dil Kullanımı
Röportaj Teknikleri
Gazetecilikte sayfa tasarımı
Haber Analizi
Medya Okuryazarlığı

II.Gün
Yerel Gazetecilik
Grafik Tasarımın Temelleri
Basın Yayın Teknikleri
Araştırmacı Gazetecilik
Gazetecilik ve hukuki sorunlar
Yeni Medyada Yayıncılık Uygulamaları

  • Dosya bulunmamaktadır.